ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครรายละเอียด
1 เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน
2 เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวางแผนและติดตาม
3 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาล
4 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวินัยพนักงาน
5 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบทุจริต
6 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนส่งเสริมธรรมาภิบาล และงานข้อมูล
7 ผู้อำนวยการ – ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการทรัสต์
8 ผู้อำนวยการ – ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนิติการ
9 รองผู้อำนวยการ
10 ผู้จัดการ ส่วนบริหารพอร์ตสินเชื่อ บสย.
11 รองผู้อำนวยการ
12 เจ้าหน้าที่ ส่วนคดี
13 เจ้าหน้าที่ ส่วนคดีล้มละลาย
14 เจ้าหน้าที่ ส่วนสนับสนุนงานคดี
15 รองผู้อำนวยการ
16 ผู้จัดการ ส่วนสนับสนุนข้อมูลและรายงานบัญชีลูหนี้
17 เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย
18 ตำแหน่งงานอื่น ๆ
19 เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนกำกับและควบคุมความเสี่ยงเครดิต
20 ผู้จัดการ ส่วนประนอมหนี้
21 ผู้จัดการ ส่วนการตลาดและจำหน่ายทรัพย์ (NPA)
22 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประนอมหนี้
23 ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการอาวุโส ส่วนประนอมหนี้
24 หัวหน้าทีมการตลาด สาขาเลย สกลนคร ขอนแก่น อำนาจเจริญ บางบัวทอง ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ทุ่งสง
25 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ สาขาลพบุรี สระบุรี การฬสินธุ์ ยโสธร เลย นครพนม สกลนคร ขอนแก่น ชุมแพ มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา เดชอุดม อำนาจเจริญ
26 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อสาขา นนทบุรี บางบัวทอง ปทุมธานี รังสิต สุขุมวิท 62 สำนักธุรกิจพหลโยธิน ลาดกระบัง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง สมุทรสาคร อ้อมน้อย หัวหิน สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ทุ่งสง พัทลุง หาดใหญ่ ยะลา
27 ผู้ช่วยผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่
28 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
29 เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบรายงาน
30 ผู้อำนวยการ ฝ่ายนิติการ
31 ตำแหน่งงานอื่น ๆ
32 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
33 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
34 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
35 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
36 ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
37 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
38 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
39 เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่)
40 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสรรหาบุคลากร
41 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาระบบบริการข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ
42 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาระบบบริการข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ
43 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาแอพพลิเคชั่น
44 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสนับสนุนข้อมูลและนโยบาย
45 เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ
46 เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงบประมาณ
47 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
48 ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารเงินและค้าเงินตราต่างประเทศ
49 เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารเงินและค้าเงินตราต่างประเทศ
50 เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารเงินและค้าเงินตราต่างประเทศ
51 ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารพอร์ตสินเชื่อ บสย.
52 เจ้าหน้าที่ ส่วนประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 1
53 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 1
54 เจ้าหน้าที่ ส่วนงานเลขานุการผู้บริหาร
55 เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการบริหารเงิน
56 เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
57 เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและการจัดองค์กร
58 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
59 หัวหน้าทีมการตลาด ปฏิบัติงานที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ทุ่งสง
60 ผู้จัดการสาขา สาขาตรัง
61 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
62 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
63 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
64 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
65 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบพิเศษ
66 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบสาขา 1 และ 2
67 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์และการจัดการความรู้
68 ผู้อำนวยการ – ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
69 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
70 ผู้จัดการ ส่วนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
71 ผู้จัดการ ส่วนกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
72 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
73 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปปง.
74 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
75 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
76 เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ
77 เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงบประมาณ
78 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนปฏิบัติการบัญชีลูกหนี้ 3 และ 5
79 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์นโยบาย 1 และ 2
80 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
81 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
82 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารเครื่องมือวัดความเสี่ยง
83 เจ้าหน้าที่ ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
84 เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาแผนธุรกิจและส่งเสริมการตลาด
85 เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น
86 เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนระบบงานสารสนเทศ
87 รองผู้อำนวยการ
88 ผู้ช่วยจัดการ - ผู้จัดการ ส่วนพัฒนากระบวนการอํานวยสินเชื่อ
89 ผู้ช่วยจัดการ - ผู้จัดการ ส่วนพัฒนากระบวนการ DR/TDR
90 ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาธุรกรรมเงินฝาก
91 ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนพัฒนากระบวนการทั่วไป
92 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนากระบวนการอํานวยสินเชื่อ
93 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนากระบวนการ DR/TDR
94 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาธุรกรรมเงินฝาก
95 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนติดตามและประเมินผลกระบวนการนวัตกรรม
96 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
97 ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ
98 ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน
99 ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวางแผนและติดตาม
100 เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ