ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครรายละเอียด
1 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อเขต 6 (กำแพงเพชร)
2 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อเขต 7 (นครสวรรค์)
3 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 2
4 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนปฏิบัติการเอกสาร
5 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ ปฏิบัติงานในพื้นที่สาขาลำพูน สาขาแพร่ สาขาพิษณุโลก สาขาเพชรบูรณ์ สาขาตาก สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาลพบุรี สาขาสุพรรณบุรี
6 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ ปฏิบัติงานในพื้นที่สาขาระยอง
7 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาระเบียบและคำสั่ง
8 ตำแหน่งงานอื่น ๆ
9 ผู้จัดการ/หัวหน้าทีม กำแพงเพชร พิษณุโลก มุกดาหาร สุรินทร์ ขอนแก่น ชุมแพ นครราชสีมา ปากช่อง ตราด พัทยา ระยอง พระประแดง อ้อมน้อย สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครนายก ลาดกระบัง นราธิวาส
10 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
11 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ
12 ผู้จัดการ ส่วนบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
13 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานสำนักใหญ่)
14 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานสำนักใหญ่)
15 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานสำนักใหญ่)
16 ผู้จัดการ ส่วนบริหารงานโครงการ
17 ผู้จัดการ ส่วนสนับสนุนข้อมูลและนโยบาย
18 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์นโยบาย
19 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย
24 เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย
25 ส่วนบริการและฝึกอบรมระบบสารสนเทศ (ปฎิบัติงานสำนักงานใหญ่)
26 ผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
27 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพ ปทุมธานี รังสิต นนทบุรี บางบัวทอง ปิ่นเกล้า จตุจักร สุขุมวิท 62 นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี บ้านโป่ง ประจวบครีขันธ์ หัวหิน เพชรบุรี
28 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ ลาดกระบัง ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ พระประแดง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด ชลบุรี พัทยา ระยอง สมุทรสาคร อ้อมน้อย สมุทรสงคราม
29 ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาระบบนวัตกรรมบริการ
30 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาระบบนวัตกรรมบริการ
31 เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาระบบบริการข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ
32 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
33 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารงานอาคารและความปลอดภัย
34 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารงานก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคาร
35 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
36 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ เชียงราย แม่สาย พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา สระบุรี อ่างทอง
37 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนามาตรฐานการบริการสารสนเทศ
38 ผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
39 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operation) สาขาสมุทรปราการ, สาขาพระประแดง, สาขาสมุทรสาคร
40 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารข้อมูลและวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อ
41 เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารข้อมูลและวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อ
42 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ส่วนคดี
43 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์
44 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบังคับคดี
45 เจ้าหน้าที่ ส่วนงานเลขานุการผู้บริหาร
46 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ ขอนแก่น ชุมแพ นครราชสีมา ปากช่อง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ สกลนคร สว่างแดนดิน นครพนม อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุบลราชธานี เดชอุดม ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโนสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์
47 ผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
48 ผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อเขต 4 (แพร่)