มาตรการสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รุ่นที่ 4

ณ OnLine Zoom วันที่ 1 ต.ค. 64 ถึง 28 ต.ค. 64


เชิญชวน SMEs ลูกค้าธนาคาร และผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการอบรม Online หลักสูตร "มาตรการสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รุ่นที่ 4" เพื่อทราบรายละเอียดการขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โอกาสใหม่ในตลาดภาครัฐ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้1.SME สามารถเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าถึง 1.3 ล้านล้านบาท/ปี 2.SME แข่งราคากับรายใหญ่ได้ด้วยวิธี e-bidding 3.กระจายโอกาสให้แต่ละจังหวัดได้ง่ายขึ้น โดยจัดสัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค.64 เวลา 09.00-12.00 น.

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว