สัมมนาออนไลน์ ทุนก็มี ภาษีก็รู้ รุ่นที่ 3

ณ สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team วันที่ 17 ก.ย. 64


เป็นการสร้างความรอบรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้าใจ ในการประกอบการกิจการ ทั้งทางด้านบริการสินเชื่อ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ เตรียมความพร้อม ความเข้าใจในการยื่นเสียภาษี พร้อมผลักดันให้เข้าแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ส.ค.64 เวลา 10.00 - 12.00 น. / ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.ย.64 เวลา 14.00 - 16.00 น. / ครั้งที่ 3 วันที่ 17 ก.ย.64 เวลา 14.00-16.00 น.

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว