SMEs Online Business Matching By Lotus's ฝ่าโควิด-19 ไปด้วยกัน รุ่นที่ 2 (มิ.ย.64)

ณ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 18 มิ.ย. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64


SME D Bank ร่วมกับ สสว. และ Lotus's จับมือกันส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เปิดประตูสู่ Lotus's Modern Trade ชั้นนำของไทย สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้ขาย สร้างเครื่อข่าย กระจายสินค้าสู่ตลาดทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรม "SMEs Online Business Matchaig ฝ่าโควิด-19 ไปด้วยกัน" เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมให้ห้างโลตัสเกิดการจัดซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินค้าที่น่าสนใจและมีมาตรฐาน พบกับการเจรจาจับคู่ กับฝ่ายจัดซื้อ Lotus's แบบตัวต่อตัว ออนไลน์ Virtual Business Matching ผ่าน MS Teem เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา และ กรอกรายละเอียดด้านสินค้าและกิจการของท่าน หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ หรือ ผ่านทาง https://tescolotus.com/sme **ประเภทสินค้า 7 กลุ่ม ที่สนใจ ได้แก่ : 1.อาหารแห้ง 2.อาหารสด หรืออาหารพร้อมทาน 3.สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป 4.อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้(เครื่องใช้ภายในบ้าน) 5.อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้(สินค้าอิเล็กทรอนิกส์) 6.เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 7.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้ในบ้าน/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ติดต่อสอบถามเพิ่ม SME D Bank 1357 หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (สุวิมล) 089 663 1757

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว