เติมวัคซีนสร้างยอดขายให้ปังด้วย Facebook และ IG (รุ่น4)

ณ Zoom วันที่ 15 มิ.ย. 64 ถึง 25 มิ.ย. 64


หัวข้อหลักสูตรเรียนผ่าน Zoom 4 วัน: วันที่ 15 มิ.ย. 2564: การตลาดออนไลน์ กฏของเนื้อหา เริ่มต้นด้วย Instagram! วันที่ 17 มิ.ย. 2564: สร้างและจัดการ Facebook Business Page วันที่ 24 มิ.ย. 2564: เครื่องมือและบริการสำหรับการสร้างสรรค์เนื้อหา วันที่ 25 มิ.ย. 2564 : การถ่ายภาพและจัดวางองค์ประกอบภาพสินค้า *หากเรียนครบ3ครั้ง ฟรี ที่ปรึกษากลุ่มย่อย 1.30ชม และ การถ่ายภาพสินค้า 1 ชม.