สัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ผู้รับเหมา 4.0 บริหารดีมีกำไร

ณ ห้องกุญชร ชั้น 3 โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล จ.ระยอง วันที่ 17 ก.ย. 62