สัมมนาออนไลน์ เตรียมความพร้อม รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค

ณ สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx วันที่ 30 มี.ค. 64


ให้ความรู้สำหรับ "ผู้ผลิต" ในการใช้กัญชาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จพร้อมบริโภค

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว