สร้างคน พัฒนางาน ด้วยระบบการบริหารแบบ TPS

ณ ผ่านระบบZOOM วันที่ 5 เม.ย. 64


หลักสูตร สร้างคน พัฒนางาน ด้วยระบบการบริหารแบบ TPSการหารจัดการแบบโตโยต้า(Toyota Way) อีกหนึ่งตัวช่วยลดต้นทุนการผลิต ขจัดความสูญเปล่าในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว