คอร์สเรียนออนไลน์ SME D Scaleup Financial Transform

ณ สัมมนาออนไลน์ Social media & Zoom meeting วันที่ 6 มี.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64


หลักสูตร ออกแบบมาเพื่อ ผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาธุรกิจ ผสมผสาน เทคโนโลยี และ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น จากการใช้ระบบบัญชี การเงิน ออนไลน์ เนื้อหาหลักสูตร - แก้ไขปัญหา Pain Point ด้านระบบบัญชี ให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชีเดียว - นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ด้านบัญชี การเงิน ภาษี ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้ระบบบัญชีออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถวัดผลได้ชัดเจน - ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดจากสถานการณ์เศรษฐกิจช่วง Covid ผ่านไปได้จากการมีสุขภาพทางการเงินธุรกิจที่แข็งแกร่ง ด้วยการเช็คกระแสเงินสด ผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง บทเรียนที่ 1 : รู้สุขภาพธุรกิจตัวเอง ณ ปัจจุบัน บทเรียนที่ 2 : ทำอย่างไร? ให้อยู่รอด และ ไปต่อได้ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ ช่วง Covid บทเรียนที่ 3 : จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยส่วนผสมแผนการเงิน บัญชี ภาษี บทเรียนที่ 4 : Transform กระบวนการทำงานของธุรกิจ ด้วย เทคโนโลยี บทเรียนที่ 5 : KPI ที่ใช้วัดผลงาน จาก ตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน ผู้ประกอบการ SMEs ต้องดูอะไรบ้าง

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว