คอนเทนต์ปัง ดังด้วยTIKTOK

ณ แอพ TIKTOK วันที่ 27 ม.ค. 64 ถึง 27 เม.ย. 64


จุดประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย และ ช่องทางการขาย ให้ผู้ประกอบการ สามารถค้าขาย มีสภาพคล่อง

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว