เสริมเกราะธุรกิจผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็งในยุค New Normal

ณ ระบบออนไลน์ ZOOM วันที่ 24 ก.พ. 64


เสริมเกราะธุรกิจผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็งในยุค New Normal โดย GS 1 Thailand กับ SME D Bank บริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสทธิภาพ ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าได้มากขึ้น เตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน SME Bank

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว