ฝากร้านฟรี SME D Bank Season 2

ณ อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM วันที่ 22 ม.ค. 64 ถึง 9 มี.ค. 64


พิเศษสำหรับลูกค้า SME D Bank กับการอบรมออนไลน์ โครงการฝากร้านฟรี SME D Bank SS 2 รอบที่ 1 มาสอนวิธี Up skill การทำ Content ด้วยตนเองง่ายๆ 3 Steps ✨ เทคนิคถ่ายรูปสินค้าให้สวย ✨ เรียนรู้การออกแบบขั้นพื้นฐาน (ผ่านโปรแกรม Canva) ✨ เขียนแคปชั่นอย่างไรให้น่าสนใจ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM ⏰ เวลา 9.00 - 12.00 น.

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว