D-Show พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาส?

ณ co working space ชั้น 1 SME BANK TOWER วันที่ 25 ธ.ค. 63


D-Show พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาส ? งานสัมมนาภายใต้งาน SME D SHOPPING มหกรรมส่งความสุข

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว