สินเชื่อเพื่อกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้าภาครัฐ

ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 2 มิ.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63


สินเชื่อแฟคตอริ่ง เสริมสภาพคล่อง SMEs กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็น บจก, หจก - วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท - ดอกเบี้ย 0.56% ต่อเดือน - รับเงินภายในวันเดียว - รับซื้อสูงสุด 90% ของมูลหนี้ทางการค้า - ให้เครดิตนาน 180 วัน โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) - วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้าน - ผ่อนนาน 7 ปี - นิติบุคคล 3% คงที่ 3 ปีแรก - บุคคลธรรมดา ดอกเบี้ย 5% 3 ปีแรก

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว