เสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank เจาะลึกโอมาน ประตูการค้าสู่ตะวันออกกลางและแอฟริกา”

ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME D Bank Tower สำนักงานใหญ่ วันที่ 28 พ.ย. 62


เสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank เจาะลึกโอมาน ประตูการค้าสู่ตะวันออกกลางและแอฟริกา” วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME D Bank Tower สำนักงานใหญ่ (ทางลงที่ 2 BTS สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) โปรดนำตัวอย่างสินค้าหรือข้อมูลสินค้าและบริการมาด้วย เพื่อให้วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญแนะนำการตลาด

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว