มาตรการสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ณ ZOOM Meeting (2 ชั่วโมง) วันที่ 16 มี.ค. 65


โครงการ “มาตรการสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการSMEs ได้รับความรู้ความเข้าใจพร้อมสิทธิประโยชน์ของโครงการและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดของลูกค้าธพว.และผู้ประกอบการ SMEs

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว