สัมมนา ธุรกิจรอด ยอดขายพุ่ง ด้วยดิจิทัล

ณ Zoom Online วันที่ 10 ก.พ. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65


- เรียนรู้ การจัดการ ลดของเสีย เพิ่มกำไร ด้วยระบบ ERP - สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ละทุเป้า - เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนการสนับสนุนผู้ประกอบการSME (depa Digital Transformation Funds) - ได้ศึกษาโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก SME D Bank