SME D Bank ช่วยลูกค้าออกสื่อ ปี 2565

ณ - วันที่ 12 ม.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65


คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นลูกค้าธนาคาร SME D Bank 2. มีสินค้าและเรื่องราวที่น่าสนใจ 3. ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ สมัครฟรี! พร้อมสิทธิพิเศษ - มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจ - ผ่านสื่อชั้นนำต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์, - หนังสือพิมพ์, รายการวิทยุ และออนไลน์