สัมมนา

ณ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 2 พ.ย. 64


สัมมนา "สร้างบัญชี ภาษี ระบบดีดี กับ ACCREVO" สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. HIGHLIGHT - ได้เรียนรู้การบริหารการเงินและบัญชี ภาษี พร้อมปรับธุรกิจให้เป็นดิจิทัล -  ได้เรียนรู้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccRevo - พร้อมสามารถปรึกษาการใช้งานโปรแกรมกับผู้เชี่ยวชาญ - ได้ศึกษาโอกาสการเข้าสู่แหล่งทุน จาก SME D Bank

หมดเขตลงทะเบียนแล้ว